«حکایت صبا»

 

آواز : محمدرضا شجریان

دوتار : عثمان محمدپرست

شعر : حافظ

 

دانلود


کنسرت مجازی «نسیم وصل»

 

همایون شجریان و ارکستر مجلسی تهران

آهنگساز : محمدجواد ضرابیان

رهبر ارکستر : بردیا کیارس

تالار وحدت / خرداد 99

 

دانلود


آواز : محمدرضا شجریان

تار : داریوش پیرنیاکان

نی : جمشید عندلیبی

تنبک : همایون شجریان

 

دانلود


آواز : محمدرضا شجریان

تار : حسین علیزاده

تنبک و خواننده تصنیف : همایون شجریان

دستگاه : آواز کردبیات

 

تهران - تالار وحدت - 1379

بزرگداشت رضوی سروستانی

 

دانلود


آواز : محمدرضا شجریان

تار : محمدرضا لطفی

تنبک : ناصر فرهنگفر

حافظیه - 1354

 

دانلود