گفتگوی اختصاصی رسانه گلبانگ شجریان

با استاد علی جهاندار (استاد آواز ایرانی)

 

25 اردیبهشت 1399

مدت زمان : 90 دقیقه

 

دانلود


گفتگو با استاد محمدرضا شجریان

اردیبهشت ماه 1391

دانلود