تصنیف «چشم نرگس»

محمدرضا شجریان
فرامرز پایور

آهنگ : منسوب به علی‌اکبر شیدا
شعر : منسوب به شوریده شیرازی
دستگاه : آواز دشتی

 

دانلود